Fedon Lindberg

Fedon Lindberg Dr. Lindberg har i løpet av sin karriere opparbeidet seg en solid erfaring med hvordan mat og ernæring kan brukes som effektiv medisin ved behandling av overvekt/diabetes og andre livsstilsrelaterte sykdommer.