Myter

Periodisk faste for dummies

Periodisk faste for dummies

Periodisk faste har etter hvert blitt en veldig populær måte å spise på, og et slikt paradigmeskifte bringer gjerne med seg en del spørsmål. Disse skal jeg forsøke å svare på her.