Muskelvekst & Styrke

Det Norske frekvensprosjektet

Det Norske frekvensprosjektet

Mange har hørt om det norske frekvensprosjektet. Her får dere en detaljert gjennomgang og et svar på hvilke konklusjon man kan trekke fra studien.