Ny kampanje – Dette må du vite for å forebygge sykdom og overvekt

Fysisk inaktivitet blir en stadig større vane over hele verden. Det har store konsekvenser for allmennhelsen, økonomien og ikke minst for barn i den oppvoksende generasjonen. Hva kan snu trenden?

Designed to move er en ny rapport som forsøker å forstå de underliggende årsakene til fysisk inaktivitet og finne fakta om konsekvensene av fysisk inaktivitet.

Over 70 ekspertorganisasjoner fra feltet fysisk aktivitet var med på å utforme rapporten, med mål om å finne en kollektiv aksjonsplan for å bremse den negative utviklingen i økende inaktivitet.

Initiativet ble tatt av Nike, og på laget fikk de blant annet med seg The American College of Sports Medicine (ACSM) og International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE).

Noen av tallene som kom på bordet

  • I år vil over 5,3 millioner mennesker dø som resultat av fysisk inaktivitet. Fysisk inaktivitet står nå for flere dødsfall enn røyking.
  • 92 prosent av kinesiske barn er kun fysisk aktive i skoletiden.
  • I alderen 9-15 år reduseres aktivitetsnivået med opp mot 75 prosent hos amerikanske og europeiske barn.
  • I løpet av et ti-år vil amerikanerne være så inaktive at de bare vil forbrenne minimalt mer enn om de hadde sovet i tjuefire timer.
  • Dagens tiåringer forventes å leve kortere enn deres foreldre.

For flere tall og fakta: DesignedToMove.org

Se videoen og diskuter i kommentarfeltet under. Hva mener du kan gjøres for å snu trenden?

Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.