Har Fitness noe på skolen å gjøre?

Fitness som fag på skolen! Dette kunne vi lese på adressa.no den 19. Januar.

fitnessiskolen

I en artikkel utgitt i Adressa, 19 Januar 2016, forteller Perodd Tessem at han ønsker Fitness som et eget fag i skolen. Argumentene er «Sunn og fin sport for å takle kroppspress» og «Han er ikke med på at fitnesskulturen har skyld i at kroppspresset er blitt for stort på mange unge jenter.» Artikkelen kommer i kjølvannet av at Huseby skole har kjønnsdelt svømmeopplæringen.

Jeg er usikker på om det er litt rotete journalistikk, eller om journalisten ikke helt får frem poenget til Perodd Tessem. Uansett, her er det noe som ikke henger på greip, og i fare for å kaste mer lys på noe som ikke burde gis mer oppmerksomhet er jeg redd noen faktisk tror at Tessem snakker for fitnessmiljøet generelt.

Utsagn til hodebry

La oss starte med utsagnet om at Fitness er en «Sunn og fin sport for å takle kroppspress» . Her henviser Tessem til at det ikke er kroppspress å prøve og oppnå rund muskulatur og markerte magemuskler? Eller at man lærer å takle kroppspress med å sette utseende som hovedmål for arbeidet man legger ned? Forstår jeg teksten riktig skal vi altså bekjempe kroppspress… med kroppspress.
Heldigivs kommenteres det av Halvor Byfuglien fra Antidoping Norge at et slikt utsagn faller på sin egen urimelighet da fokus på utseende kan føre til usunne treningsregimer. Og la det bare være sakt, og tro at å sette Fitness inn i skolesystemet vil motvirke usunne treningsregimer blir et like lite gjennomtenkt utsagn når hele sporten går ut mot ytterpunktet av hva kroppen skal se ut som.

Neste utsang er litt mer spektakulært. «Han er ikke med på at fitnesskulturen har skyld i at kroppspresset er blitt for stort på mange unge jenter.» Før vi går videre må jeg påpeke at Fitness ikke nødvendigvis alene er skyld i at jenter i dagens samfunn har et stort kroppspress, men sporten er ikke uskyldig med tanke på all eksponeringen som kommer frem gjennom instagram, treningsnettsider (inkludert her på Fitnessbloggen) og media generelt. Det er hevet over enhver tvil at det er nettopp eksponeringen jenter utsettes for daglig som er en av de største hovedårsakene til et økt kroppspress, for vi må ikke glemme at kroppspresset alltid har vært der. Det er bare mer synlig nå.

Vi må glemme kroppen, NIH.no.

Uansett, Tessem legitimerer påstanden sin med «Før skulle jenter være så tynne at det ble usunt. Så kom fitness, som gjorde at jentene skulle være trente, og kunne ha litt muskler og størrelse.» Sett bort ifra at det kan hende det er mer legitimt at jenter er mer muskuløse nå enn før, så er det vanskelig å lese hva Tessem mener. Er det slik at alt som skal være et ytterpunkt skal bekjempes med et annet? Jeg mener iallefall det er en selvmotsigelse å tro at Fitness gjorde Norske jenter sunnere fordi de skiftet fokus fra og være tynne til å bli muskuløse. Skal jeg strekke strikken veldig langt vil jeg argumentere for at fokus ikke er skiftet i det hele tatt, siden sceneklare fitnessutøvere er tynne jenter med muskler.

IMG_5839

Foto: Fitnessbloggen. Bilde tatt under konkurranse i bikinifitness.

En syndebukk og forskjellig synsvinkler

Videre i artikkelen påstår Tessem at Fitness i bunn og grunn er sunt, og at det er medias påvirkning som har gjort den usunn. Nei. Sporten er som den er og eksponeres slik som den er, og man kan skylde på media for mye rart, men Fitenss er og blir et ytterpunkt av trening med kroppsfokus, og den er eksponert sådan.

Fitness hadde vært et fint fag å ha i skolen. Sporten inneholder elementer som et balansert kosthold og trening, som det kunne vært nyttig for elevene å lære mer om

Denne kommentaren topper det hele. Ser vi bort i fra forskjellen på et balansert kosthold for Ola Nordmann og et balansert kosthold for en fitnessutøver er jeg ikke uenig i at elever burde lære om trening og kosthold. Så kan man diskutere hvorvidt gym fremmer viten om trening, eller om det læres godt nok om næring og kropp, men man kommer ikke fra at man diskuterer på et overordnet nivå.  Altså, om vi ser på det fra et overordnet nivå, er det da riktig å bruke tid på å lære barn og ungdom om viktigheten av droppsett for størst mulig volum, og om dietter for best å vite hvordan man havner i sceneform? Hovedmålet for en fitnessutøver og fitness som sport er nettopp å vise resultatet frem på en scene, og da blir det helt feil at barn og ungdom skal presenteres for dette gjennom skolen. Satt på spissen lærer man barn og ungdom at en av måtene med å få bukt på kroppspresset er å gå på strenge dietter og mye trening fokusert mot utseende. Det er slik du kan bli glad i din egen kropp. Eller nei.

Ikke glem at Tessem er gymlærer for ungdomskolen, og dette er ungdom som er 14 – 15 år, og grunnen til at Fitness per dags dato ikke kan eller burde være et fag i skolen er nettopp fordi det skaper et enda større kroppspress for elevene. Ikke bare for jenter, men for gutter også. Argumentasjonen min for dette er såre enkel, man bekjemper ikke kroppspress med kroppspress. Jeg tviler sterkt på at Fitness er en reddende engel når det kommer til å lære barn og unge om hvordan å takle nettopp kroppspress.

En representant for…?

Det slår meg at ingen profilerte personer står frem fra f.eks skimiljøet, fotballmiljøet eller andre treningsmiljøer og hevder at deres idrett eller sport burde være et eget fag i grunnskolen. Kanskje fordi når idéen kom opp var det en kritisk tankeprosess som resulterte i noe som a) ungdom burde lære om bredden og ikke ytterpunktene, og b) min idrett med så mye trening er ikke direkte sunt.

Perodd Tessem har gjort seg til talsperson for Fitnessmiljøet. Det er imidlertid synd at en slik profilert person skal være et talerør for idéer som ikke har møtt kritikk utenfor sin egen treningsboble og sfære. Jeg er ganske sikker på at flere av hans medutøvere ikke helt ser hva Fitness har å gjøre i skolesystemet. Det kunne ha vært en egen artikkel om hvor stor psykisk påkjenning det er å stille til sceneform, noe de fleste fitnessutøvere kjenner seg igjen i – eller stadig vekk påpeker i artikler. Da er det et tankekors at slik tankegang skal inn i skolesystemet som «sunn og fin måte» å takle kroppspresset på.

Jeg lurer også på om Perodd har diskutert dette i fitnessmiljøet innad, for slik det fremstår nå setter det Fitness i et langt dårligere lys enn det kanskje fortjener.

Men en ting skal Tessem ha, i debatten om kjønsdeling av svømming poengteres det positive og negative sider, så helt gale er det ikke.

Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.