Snus er positivt for folkehelsen?

Forskning: Mangeårig snusforskning tyder på at snus i større grad kommer i stedet for sigarettene, og i mindre grad i tillegg til røykingen.

snus2

Fordi forskning tyder på at snus i større grad kommer i stedet for sigaretter og ikke i tillegg, indikerer dette at bruken av snus har en positiv effekt på folkehelsen. Dette er konklusjonen i en nylig publisert artikkel (1). Fra før av er det enighet om at snus er vesentlig mindre farlig enn sigaretter, uttaler forskningsleder ved SIRUS, Karl Erik Lund (2).

Snus har ifølge artikkelen ikke bare blitt den mest brukte sluttmetoden, effekten ser ut til å være bedre enn legemidler med nikotin. Karl Erik Lund forklarer at snus kan være en vei ut av avhengigheten for sigaretter.

– Vår forskning tyder på at snusbruk ikke bidrar til å svekke eller utsette slutteintensjoner for røyking, men for mange kan være en vei ut av sigarettavhengighet. I det hele tatt er det vanskelig å tolke data annerledes enn at snus i større grad ser ut til å forebygge oppstart av røyking enn å skulle øke forekomsten av unge røykere, forteller Lund til Sirus.no.

Tabloid påstand?

Det kan kanskje høres ut som om påstanden om at snus er positivt for folkehelsen kun er tabloid, men til VG står forskningslederen hardt på at dette er en presis formulering.

– Det er en logisk konsekvens av risikoforskjellen og bruksmønsteret. Det som særpreger bruksmønsteret for snus i Norge, er at det trekker røykere bort fra røyking. Snus er mer brukt som en flukt fra en livsfarlig vane, enn det rekrutterer nye brukere som ellers ikke ville brukt tobakk, sier Lund til VG (3). 

snus3

Ikke alle er like enige

Overlege og kreftforsker ved Kreftregistreret, Tom K. Grimsrud glorifiserer ikke snusen på samme måte som Karl Erik Lund og andre «snustilhengere» (4). Grimsrud mener at all snus bør unngås, især av unge mennesker, og spesielt unge kvinner. Til Dagens medisin (5) påpeker han følgende tre ting:

  • Snus er kreftfremkallende for mennesker (PDF).
  • Bruk av snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertel, spiserør og munnhule. Risikoen for kreft i bukspyttkjertelen er omlag like stor for snus som for røyking.
  • Snus er fosterskadelig og gir økt risiko for dødfødsel, lav fostervekt og pustestans etter fødselen. Risikoen er på nivå med røyking under stangerskapet (Tidsskriftet for den norske legeforening)

Kreftforskeren peker også på at land som Finland og Storbritania har lyktes langt bedre med det forebyggende arbeidet enn det vi har, og det har skjedd uten snus.

Har du prøvd snus for å slutte med røyk og hvordan gikk det? 6 Svar

Referanser

  1. Drugs and alcohol today. Volume 13, Issue 2. Tobacco harm reduction in the real world: has the availability of snus in Norway increased smoking cessation? Karl Erik Lund 2013
  2. Snus har positiv effekt på folkehelsen. Sirus, 28/9 – 2013.
  3. Forskere: Snus har positiv effekt på folkehelsen. VG,  28/9 – 2013
  4. Folkehelse viktigere enn dogmer. Dagens medisin, 20/8- 2013.
  5. Bedre folkehelse uten snus. Dagens medisin, 29/8 – 2013.
  6. Snus og folkehelse. Dagens medisin, 2/9 – 2013.
  7. Forskere mener snus er positivt for folkehelsen. Avisa Nordland, 28/9 – 2013
Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.