Trening gjør deg lykkeligere og reduserer risiko for angst og depresjon

Lykkelig: Styrke- og utholdenhetstrening kan både forebygge og bidra i behandlingen av angst og depresjon.

volleyball

Trening er medisin: Nesten 20 prosent av oss vil på et eller annet tidspunkt i livet få angst- eller depresjon. Verdens helseorganisasjon har gått så langt at de sier at depresjon er det fjerde største helseproblemet i verden. En god fysisk form og regelmessig trening ser ut til å kunne være av stor betydning både preventivt og i behandlingen av angst og depresjon.

Angst og trening

Angst kan være så mye. Det er alt fra litt engstelse eller uro til redsel eller full panikk. Angsten følges gjerne av pustevansker, hjertebank, svette, svimmelhet og skjelving. Atferden hos de som har angst kjennetegnes ofte med tilbaketrekning og beskjedenhet, mens personene preges av negative tanker.

Tradisjonell behandling består gjerne av samtaleterapi og medisinering. Selv om flere epidemiologiske undersøkelser viser en sammenheng mellom fysisk aktivitet og forekomst av angst, sier ikke dette noe om årsak/virkning. Det finnes likevel flere randomiserte kontrollerte studier som peker på at fysisk aktivitet gir redusert angstnivå, spesielt i den akutte fasen. Det kreves derimot flere studier for å si noe mer nøyaktig om effekten på de ulike angstlidelsene.

Hvorfor fysisk aktivitet virker (så) positivt vet vi ikke helt, men forklaringen kan trolig være at bedre fysisk form gjør deg bedre i stand til håndtere ulike belastninger, at det påvirker signalstoffene i hjernen positivt, at det øker utskillingen av betaendorfiner, etc. Fysisk aktive personer ser ut til å mindre risiko for å utvikle angst og bør såldes tilskrives som alterantiv eller tillegg til ordinær behandling med økt angstnivå. Styrke og kondisjonstrening anbefales.

LES OGSÅ – Stølhet sier ingenting om treningseffekten

happy22

Depresjon og trening

Depresjon er karakterisert av nedstemthet, redusert interesse eller glede ved ting som vanligvis skulle gitt det, betydelig ned- eller oppgang i vekt, søvnforstyrrelse, følelse av svakhet og verdiløshet,  etc.

Det er gjort mange studier på depresjon og trening – både epidemiologiske, randomiserte kontrollerte og såkalte metaanalyser. Disse peker på at treningen både kan fungere som en behandlingsform ved lett og moderat depresjon eller som en kombinasjon med medisinering/samtaleterapi. For at treningen skal gi noen effekt er det viktig at den skjer ofte nok og med høy nok intensitet. Treningen vil føre til redusert risiko for depresjon, det kan brukes i behandlingen av depresjon og det kan redusere risikoen for tilbakefall.

Forklaringen til hvorfor trening ser ut til å virke så positivt er mange av de samme som for angst – hvor atferdsendringen ser ut til å være sentral. Den vil kunne påvirke både følelser og tanker positivt og gi større motstandskraft mot stress.

LES OGSÅ – 28 sykdommer som bedres med styrke- og utholdenhetstrening

running2

Tips til trening

All trening er bedre enn ingen trening, men for å få god effekt er det trolig nødvendig å trene minimum 2-3 ganger i uken og med så høy intensitet at du presser kroppen din. Det innebærer at du blir sterkere når du trener styrke og at du får bedre utholdenhet av kondisjonstreningen din. Det er verdt å merke seg at en del av symptomene ved akutt angst er de samme som du får ved å trene ved høy intensitet. Det kan derfor føles noe uvandt og ubehagelig, men det er helt ufarlig.

  • Er du fersk, anbefaler jeg at du prøver Fitnessbloggens nybegynnerprogram med en komplett teoretisk og praktisk del.
  • Ønsker du å trene utholdenhet, kan du prøve deg på 4×4 trening – tidsbesparende og veldig effektivt.

Artikkelen er oppdatert 19. januar 2013

Referanser

  1. Informasjonen i artikkelen er hentet fra kapitlene om angst og depresjon fra den norske Aktivitetshåndboken
Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.