– Kvinner tåler trening bedre enn menn

Amerikansk forskning på 2010 peker på at kvinner restituerer seg mye raskere enn menn etter en treningsøkt. I alle fall hvis det er snakk om benkpress.

benkpress

Kvinner restituerer seg raskere mellom treningsøktene enn menn. Dette er resultatet fra en amerikansk studie som ble publisert i 2010 og som så nærmere på sammenhengen mellom kjønn, treningsbakgrunn og restitusjonsevne. Tidligere studier støtter for øvrig også funnene (2-6).

Studien som ble gjort over 6 uker og inkluderte 20 menn og kvinner med enten kort eller lengre treningserfaring. Samtlige deltagere gjennomførte først 3 uker med 3 økter benkpress på 4 serier á 5 repetisjoner på 60 til 80 prosent av 1 RM.

De neste tre ukene skulle alle gjennom to økter med benkpress med autoregulering for å finne sin 5RM, med hhv. 4, 24 og 48 timers hvile mellom de to ukentlige benkpress-øktene. Poenget var å se i hvilken grad restitusjonstiden påvirket evnen deres til å løfte tungt.

Funnene i studien sannsynliggjør at kvinner tåler trening bedre og restituerer seg raskere. 

  • Mennene, uavhengig av treningsbakgrunn klarte kun å prestere like bra som forrige økt, om de fikk hvile seg i 48 timer. Ved 4 og 24 timer var de betydelig svakere i benkpress.
  • Kvinnene klarte derimot å løfte det samme, både etter 4, 24 og 48 timer.

Mulige forklaringer til funnene

Det finnes mange mulige forklaringsmodeller til dette. Det kan være at mennene var flinkere til å presse seg, og derfor måtte ha lengre tid til å komme seg. Det kan også være at den totale belastningen på kroppen gjør at restitusjonstiden blir lengre. At studien var forholdsvis kortvarig og inneholdt få deltagere gjør også resultatet noe usikkert. Videre skal det nevnes at kostholdet ikke ble fulgt opp og at det her også kan være forskjeller som påvirket resultatet.

Når det er sagt – deltagerne fikk som sagt god oppfølging på styrketreningsbiten, studien inkluderte en kontrollgruppe, de undersøkte effekten av flere restitusjonstider, det ble brukt en autoregulering for å finne ut 5RM og det er mye bedre for personer med moderat erfaring å trene med 5RM enn f.eks 1RM som også ofte benyttes.

Selv om det er for tidlig å si at kvinner burde trene benkpress hver fjerde time, eller hele kroppen hver fjerde time, kan det tyde på at de i det minste restituerer seg raskere. 

 

 

Referanser

  1. Lawrence Judge, Jeanmarie Burke. Int J of Sports Physiol and Perf. 2010, 5. The effect of recovery time on strength performance following a high intensity bench press workout in males and females.
  2. Hicks AL, Kent-Braun J, Ditor DS. Sex differences in human skeletal muscle fatigue. Exerc Sport Sci Rev. 2001;29:109–112. 10.
  3. Lariviere. Genderinfluence on fatigability of back muscles during intermittent isometric contractions: a study of neuromuscular activation patterns. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2006;21:893–904. 11.
  4. Hakkinen K. Neuromuscular fatigue and recovery in male and female athletes during heavy resistance exercise. Int J Sports Med. 1993;14:53–59.
  5. Hakkinen K. Neuromuscular fatigue in males and females during strenuous heavy resistance loading. Electromyogr Clin Neurophysiol. 1994;34:205–214.
  6. Sewell LP, Lander JE. The effects of rest on maximal efforts in squat and bench press. J Appl Sport Sci Res. 1991;5:96–99.
Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.