Lav hvilepuls kan halvere risikoen for å dø av hjerte- karsykdom

I følge forskere vil lavere hvilepuls halvere risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom.

Få studier har undersøkt sammenhengen mellom endring i hvilepuls og risiko for fremtidig død. En nylig publisert studie i Journal of the American Medical Association, gjennomført av Ulrik Wisløff og kolleger viser at økt hvilepuls hos tilsynelatende friske personer er assosiert med økt risiko for prematur død.

Lav hvilepuls halverer risikoen

Professor Wisløff og hans NTNU-kolleger har brukt data fra nesten 30.000 personer som deltok i Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag på 80- og 90-tallet og koblet det opp mot data fra Dødsårsakregistret i 2008.

Studien viste en tydelig sammenheng mellom økt hvilepuls og hjertedød.

De som hadde en hvilepuls på under 70 slag/min i den første undersøkelsen på 80-tallet, men over 85 slag/min 12 år senere hadde doblet sjanse for å dø, sammenlignet med de som hadde under 70 slag/min ved begge målingene.

Professor Ulik Wisløff, som ledet studien uttaler til Tidsskrift for den norske legeforening at resultatene kan tyde på at en måling av hvilepulsen over tid kan være en enkel og nyttig metode for å identifisere tilsynelatende friske personer som kan ha en underliggende iskemisk hjertesykdom.

Referanser

  1. Nauman J, Janszky I, Vatten LJ et al. Temporal changes in resting heart rate and deaths from ischemic heart disease. JAMA 2011; 306: 2579 – 87.
Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.