Gode nyheter for ølglade nordmenn

Vi anbefaler ingen å begynne å drikke, men for dere som allerede setter pris på et glass øl en gang i blant, peker forskning på at det sannsynligvis er uproblematisk.

 

 

 

 

 

Det er lov å kose seg litt uten å få dårlig samvittighet. Dette gjelder også alkoholholdig drikke, selv om dette ikke er noen oppfordring til å begynne å drikke.

Forskning som nylig ble publisert (1) knytter et moderat inntak av øl til reduksjon i risikoen for å utvikle hjertesykdom. Dette er konklusjonen i den italienske rapporten som har gjort en meta-analyse og sammenlignet effekt av vin, øl og sprit på risikoen for kardiovaskulær sykdom.

Forskerne fant en J-formet sammenheng mellom øl og kardiovaskulær sykdom. Maksimal beskyttelse ble oppnådd med 43 gram alkohol pr dag, tilsvarende cirka 2 halvlitere, litt avhengig av alkoholprosent.

Når det gjaldt vin fant de også den samme J-formede sammenhengen, hvor forskerne mente at 21 gram alkohol fra vin ga optimal beskyttelse, dvs omtrent ett og ett halvt glass vin.

Den samme sammenhengen ble ikke funnet da de undersøkte forholdet mellom sprit og kardiovaskulær sykdom. Dette kan trolig skyldes andre forhold relatert til inntaket.

Fylla er likevel ikke sunt

Det blir ikke riktig å påstå at øl eller fyll er sunt, men det er sannsynligvis uproblematisk å ha et måteholdent forhold. Årsaken til at det ble observert en omvendt korrelasjon mellom øl og kardiovaskulær sykdom må også sees i sammenheng med at mange syke mennesker holder seg unna alkohol.

En av forfatterne bak studien, Augusto Di Castelnuovo har blant annet uttalt:

What we are talking about is moderate and regular drinking. I think we will never stress enough this concept. Wine or beer are part of a lifestyle. One glass can pair with healthy foods, eaten at proper time, maybe together with family of friends. There is no place for binge drinking or any other form of heavy consumption.

I slike undersøkelser hvor man ser på sammenhenger og ikke kan bevise årsakssammenheng er det sannsynligvis summen av livsstilsfaktorer (kjente og mindre kjente) som avgjør og nødvendigvis ikke en enkeltkfaktor, selv om det er tatt høyde for noen kjente konfunderende faktorer.

Konklusjonen kan dermed bli:

  1. Hvis du ikke drikker alkohol fra før, så har du ingen grunn til å begynne.
  2. Hvis du allerede har et fornuftig og moderat inntak, kan du fortsette med det.
  3. Mange grupper (bl.a. syke mennesker og tørrelagte alkoholikere) er avholds og kan bidra til resultatene.

Hva er forholdet ditt til alkohol? 10 Svar

Referanser

  1. Simona Costanzo, Augusto Di Castelnuovo, Maria Benedetta Donati, Licia Iacoviello and Giovanni de Gaetano. Wine, beer or spirit drinking in relation to fatal and non-fatal cardiovascular events: a meta-analysis. Eur J of Epidemiol 2011.
Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.