VG – Oppdrettslaks kan gi hjerneskade

Flere norske nettaviser har i artikler publisert i morgentimene advart mot å spise oppdrettslaks.

laks

NIFES er uenig i fremstillingen i tabloidavisene.

laks1

De største nettavisene har i morgentimene i dag publisert artikler hvor eksperter uttaler at oppdrettslaks kan ha alvorlige konsekvenser for blant annet kvinner/gravide, ungdom og barn. Blant kritikerne finnes overlegene Anne-Lise Bjørke Monsen og Bjørn Bolann.

– Jeg anbefaler ikke gravide, barn eller unge å spise oppdrettslaks. Det er for usikkert både hvor mye giftstoffer laksen inneholder og hvordan disse stoffene påvirker barn, unge og gravide.

– Den type miljøgifter som har vært påvist i oppdrettslaks har en negativ effekt på hjerneutviklingen og er assosiert med autisme, AD/HD og redusert IQ. Man vet også at de kan påvirke andre organsystemer i kroppen som immunsystemet og stoffskiftet, sier Bjørke Monsen til VG Nett. 

Overlegene peker på at det finnes stoffer i oppdrettslaksen som det per nå ikke er fastsatt noen grenseverdier for, og disse stoffene kan være potensielt skadelige. Disse miljøgiftene vil kunne gi permanente skader og forstyrrer også immun- og hormonsystemet i kroppen. Bjørke Monsen anbefaler å redusere inntaket av oppdrettslaks til fordel for mer makrell og sild, som også er gode kilder til omega-3 fettsyrer.

Miljøgifter kan gi lavere fødselsvekt

En stor europeisk undersøkelse med over 8000 nyfødte har sannsynliggjort at gravide som har høye nivåer av miljøgifter får barn med lavere fødselsvekt. Dette kan slå uheldig ut på barnets helse. Overlege og professor i medisin, Bolann, forteller at det handler om å få i seg minst mulig.

– Miljøgifter er det over alt. Vi får det i oss enten vi vil det eller ikke. Men det er om å gjøre å spise minst mulig av det, sier Bolann, og spør seg hvorfor man er nødt til å produsere laks med giftstoffer, sier han til VG. 

NIFES er er sterkt uenig i påstandene

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning er ikke enig i at oppdrettslaks er utrygt.

Norske kostholdsanbefalinger fra 2011 råder alle til å spise fisk to til tre ganger i uken, hvor halvparten er fet fisk.

– Alle analyser NIFES har gjort på uønskede stoffer i fet fisk viser at man trygt kan følge disse rådene, sier forskningsdirektør Ingvild Eide Graff.

Det er naturlig å la NIFES, som tross alt er eksperter på dette, få siste ord i saken, ikke ulike tabloide vinklinger som kan skremme noen og enhver.

Les mer (eksterne linker):

Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.