Varig effekt av styrketrening

Norske forskere ved Universitetet i Oslo har gjort funn som tyder på at muskelminnet eksisterer. Kroppen din responderer permanent på styrketrening.

En Norsk forskningsgruppe ledet av professor Kristian Gundersen ved UiO har gjennom en studie på mus vist at styrketrening kan gi varige endringer i musklene, selv om du slutter å trene.

Med finansiell støtte fra Norsk forskningsråd og Antidoping Norge er dette også et argument for å utestenge juksemakere fra idretten på livstid.

Gir permanente endringer

Flere undersøkelser på mennesker har visst at musklene våre har en form for hukommelse – også kalt muskelminne (1, 2).

En gruppe kvinner som hadde et treningsopphold på over 8 måneder, brukte bare litt over en måned på å gjenvinne tapt styrke (1). Og i en undersøkelse på eldre som ble undersøkt etter et opphold på to år, var de fortsatt 9–14 % sterkere enn når de begynte å trene (3).

Norske forskere har svaret på hvorfor

Kristian Gundersen som ledet den Norske forskningsgruppen mener at forklaringen ligger i at styrketrening gir en varig økning i antall cellekjerner i muskelcellene (4).

Styrketrening fører til en økning i cellekjerner i muskulaturen ved å innlemme stamceller i muskelcellene. Flere cellekjerner øker muskulaturens kapasitet for proteinsyntese.

Og mens tidligere forskning har antydet at en atrofi av muskelcellene ville føre til en reduksjon i antall cellekjerner, viser studien at mus fortsatt hadde cellekjernene intakt etter tre måneders opphold fra treningen.

Dette er gode nyheter til alle dere som savnet et godt argument for å komme i gang med treningen igjen – det tar ikke så lang tid å finne tilbake til god gammel form.

Referanser

  1. Staron RS, et al. Strength and skeletal muscle adaptations in heavy-resistance-trained women after detraining and retraining. J Appl Physiol. 1991
  2. Taaffe DR, Marcus R. Dynamic muscle strength alterations to detraining and retraining in elderly men. Clin Physiol. 1997
  3. Smith K, Winegard K, Hicks AL, McCartney N. Two years of resistance training in older men and women: The effects of three years of detraining on the retention of dynamic strength. Can J Appl Physiol. 2003
  4. Bruusgaard, Johansen, Egner, Rana & Gundersen: Myonuclei acquired by overload exercise precede hypertrophy and are not lost on detraining, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), August 24, 2010
Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.