Progresjon

Påvirker styrketrening utholdenheten?

Påvirker styrketrening utholdenheten?

Har styrketrening noen effekt på utholdenheten? Finske forskere har undersøkt effekten av tung, eksplosiv og muskelutholdende styrketrening på maksimal utholdenhetsprestasjon. Tung styrketrening ser ut til å gi best effekt.