Tren opp viljestyrken

Lin Olderøien deler her sine veldig interessante tanker om viljestyrke.

will1

En unik egenskap vi mennesker har i motsetning til dyrene, er at vi vet at vi er bevisst oss selv. Vi er selvbevisste, noe som gir oss muligheten til å reflektere, analysere og styre viljen på annet vis enn rent instinktivt. Dyret styres av instinkter som behovet for næring eller for å beskytte avkommet sitt. Mennesket har også instinkter, men vi kan i tillegg vurdere risiko og være strategisk gjennom intellektuell refleksjon. Den menneskelige selvbevisstheten gjør oss derfor i stand til å ta valg på andre grunnlag enn dyrene.

Selvbevisstheten kan man si har to viktige sider; en introspektiv (evnen til å se innover i seg selv) og en dynamisk. Dette betyr at vi både er bevisste på at vi vil, og at vi kan utøve vilje i situasjonen. Vi kan for eksempel bestemme oss for å ville nå et mål, og legge opp en strategi for å nå det. Vi kan også ta et valg her og nå om å ville spise is, gå på kino, stå opp eller sove lenger.
Viljestyrke

Viljestyrke

Hva innebærer det å ha viljestyrke? For det første kreves det at vi gjenkjenner hva vilje er, og hvilke aspekter viljen gir seg til syne gjennom. Det holder som regel ikke å kun ville noe. En må også være i stand til å se hvilke sammenhenger som må tas med i betraktningen for å realisere det man vil. Et langsiktig mål krever evne til å visualisere veien frem mot målet, ta høyde for utfordringer, muligheter og hindringer på veien. Det kreves også at du har en klar oppfatning om hva målet skal gjøre med deg og din situasjon.

Dersom jeg har satt meg fore å gjennomføre et utdanningsløp, nå et treningsmål eller vil starte en bedrift, kreves det i alle tilfellene at jeg er bevisst hindringer, nye muligheter underveis, betydningen andre mennesker rundt meg har for målet, og realismen i tidsperspektivet. I tillegg bør jeg ville vite hvordan disse elementene påvirker meg.

Viljestyrke krever sterk vilje, men det kreves også intelligent vilje og god vilje. Søker man mål uten å ha en strategi, eller å ta hensyn til eller høyde for omgivelsenes behov, krav og tilstedeværelse, så nås målet sjelden. Men når vet man om viljen er sterk, intelligent og god?

Viljestyrken er trenbar

For å få en sterk vilje kreves trening. På samme vis som å ha et mål om å oppnå en sterk rygg, krever målet om sterk vilje hard og konstruktiv trening. Første steg er å anerkjenne viljen; bli bevisst viljens eksistens, og gjerne teste egen bevissthet i forhold til egen vilje. Å bli bevisst det å ha egen vilje er ingen selvfølge, fordi vi tar det å ville for gitt og forveksler «hverdagsviljen» med den bevisste, målrettede viljen til å skape, forandre og påvirke.

Det er forskjell på å identifisere og erkjenne seg selv som et «villende selv», som å «være vilje», og det å bare «ville» på mer eller mindre reflektert grunnlag. En indre programmering og bevissthet i forhold til hvordan og i hvilken grad vi kan påvirke oss selv og omgivelsene våre er noe annet enn å ville være med på trening, ville bli med på byen en tur, ville spise middag, vaske opp eller ikke osv.

Viljen krever utvikling til alle dens anvendelsesmuligheter innen alle våre livsområder. Men husk at viljens styrke kun er ett av viljens aspekter. Et ensidig fokus på viljens styrke kan være både ineffektivt og destruktivt både for en selv og andre. Å nå et mål ved å være hensynsløs er sjelden effektivt eller en suksesshistorie.

Den intelligente vilje

Har man et mål har man som regel også en plan, hvorvidt denne planen er god eller ikke kommer an på det intelligente aspektet av viljen. For å vite hvilken strategi eller plan som er den beste for en selv, kreves det at vi investerer i å bli kjent med oss selv. Når du vet hvordan du reagerer følelsesmessig, mentalt og kroppslig, vet du også hvordan du på best mulig vis når målene dine. Ved å kjenne egne mønster blir vi i stand til å kjenne oss selv, påvirke oss selv, styrke og styre oss selv. En person som undertrykker viljen til å godta egne begjær, tilbøyeligheter, svakheter og forbedringspotensialer, snyter seg selv for å utvikle egen vilje og dermed også for egen personlige utvikling.

Selv om kampsportutøveren kjenner til fingerspissene hvordan hun eller han skal reagere på motstanderens angrep eller forsvar, så uteblir suksessen på sikt dersom virkeligheten som utspiller seg i øyekroken ikke tas med i betraktningen. Det vil alltid foreligge uforutsette ting som vi kan bli klar over og ta styring over hvis viljen er intelligent – hvis vi har vilje til å utforske oss selv og identifisere oss med alle våre gode, utfordrende, ubehagelige og mindre gode sider.

Hva er det for eksempel du akkurat nå i ditt liv ikke er interessert i å pirke i, og velger å koste under teppet? Hvis du sier ingenting lyver du! Det kan være nettopp det som hindrer deg i å nå målene dine, føle deg i harmoni med deg selv eller tørre velge det livet du egentlig ønsker.

God vilje

Gjør man onde gjerninger tiltrekker man seg onde gjerninger. Smiler du til noen på gata får du oftere et smil tilbake enn om du ikke gjøre det. En årsak har alltid en virkning og enhver rytme krever likevekt for å være en rytme. Hvordan er årsak-virkningsforholdene og rytmen i livet ditt akkurat nå?

Når jeg gir får jeg, når jeg samarbeider og deler oppnår jeg mer enn om jeg kun verner om mine egne ting. Når jeg vil andre godt vil andre meg godt. Slik sett er ethvert mål også et mål om å oppnå rytme med seg selv og omgivelsene. Hvordan denne rytmen skal nås avhenger av viljen som ligger bak – viljens styrke, intelligens og godhet.

Våre hensikter gjenspeiles i resultatene våre – utfordringen ligger i å gjenkjenne seg selv; hva er hensiktene mine, hva skjuler seg i meg? Hva er det jeg ser, vil se, ikke vil se og ikke minst hva velger jeg å gjøre med det? Viljestyrke er slik sett å identifisere seg med egen vilje. Forutsetningen er at vi imøtekommer oss selv med alle de mer eller mindre behagelige sidene vi har, det er da veien legges åpen og viljens verden blir din.

Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.